Det här är styrelsen!

22 april 2016

Låt oss presentera Pub Vattentornets nuvarande styrelse!

Tyvärr saknas vår ledamot Felix Westin i denna bild. Han går dock att återfinna i några bilder längre ner i flödet, bland annat den med våra nya fräscha biljardköer!

Då ordförande och kassör inte fastnade på den gemensamma bilden fick de även en helt egen bild tillägnad sig.

Ordförande: David Sköld
Kassör: Niclas Olmenius
Personalansvarig: Michaela Rabenius
Inköpsansvarig: Daniel Olsson
Vice inköpsansvarig: Erik Larsson
Marknadsföring (webb): Simon Nyström
Marknadsföring (tryck) och sekreterare: Emma Broman
Ledamot: Felix Willebrand Westin

Styrelsebild

Ordförande och kassör